ВІДДІЛ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОНПУ

Мета курсу інформатика – дати студентам знання та вміння, які знадобляться для створення автоматизованого обліку у соціальній сфері, виконання розрахунків різної складності, представлення даних у графічному вигляді та оволодіння базовими знаннями для програмування об'єктно-орієнтованою мовою Visual Basic.

До задач курсу «Інформатика» відносяться:

-        вивчення пакету прикладних програм для роботи з текстом та для обробки даних;

-        принципи створення комп’ютерних мереж, Internet;

-        засвоювання основ та правил створення HTML-документів;

-        оволодіння базовими навичками програмування в об'єктно-орієнтованому середовищі;

-        придбання досвіду при обробці і представленні даних за допомогою комп'ютерних засобів для статистичної обробки даних.