Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є надання допомоги студентам адаптуватись у ВУЗі, розкрити особливості освіти у Вищій школі, дати уявлення про майбутню спеціальність студентів. Дисципліна є першою вступною дисципліною спеціалізації, дає загальні уявлення про обсяг знань, необхідних для висококваліфікованих фахівців в галузі організації автомобільних перевезень.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є знайомство з переліком знань і вмінь, необхідних для спеціаліста в сфері автомобільних перевезень.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми та в результаті вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності»
студенти повинні знати:
- основи навчального процесу в коледжі;
- положення і перспективи розвитку своєї галузі знань;
- види і характер майбутньої професійної діяльності;
- місце спеціальності в системі народного господарства та економіки країни.