Метою викладання навчальної дисципліни «Організація міжнародних автомобільних перевезень» є надання майбутнім спеціалістам діяльності знань стосовно правового та комерційного забезпечення міжнародних перевезень, організації митного оформлення та контролю товарів і транспортних засобів; набуття практичних навичок щодо вибору перевізників та оцінки економічної ефективності міжнародних перевезень.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація міжнародних автомобільних перевезень» є надання знань з питань: 
- оформлення документів, які необхідні для виконання перевезень пасажирів і вантажу у міжнародному сполученні;
- проектування окремих елементів транспортного процесу;
- економічної теорії транспорту; 
- правового регулювання перевезень зовнішньо-торгівельних вантажів; 
- організації міжнародних перевезень на автомобільному виді транспорту; 
-організації транспортно-експедиторського обслуговування зовнішньо-торговельних вантажів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми
студенти повинні знати:
 • організацію транспортних зв'язків між країнами;
 • класифікацію міжнародних перевезень та принципи створення мережі міжнародних транспортних коридорів;
 • зміст та характер міжнародних автомобільних перевезень, роль транспорту у сфері зовнішньо-економічної діяльності країни;
 • види транспорту, їх характеристику
 • автомобільні дороги міжнародного значення на території України та за її межами;
 • екологічні вимоги до рухомого складу та маркування автомобілів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів;
 • характеристику вантажів та їх класифікацію; 
 • вимоги до транспортних засобів;
 • характеристику та класифікацію дорожньо-транспортних засобів;
 • організацію праці та відпочинку водіїв;
 • митне регулювання автомобільних перевезень вантажів.
студенти повинні вміти :
 • оцінювати та здійснювати вибір транспортного перевізника;
 • оптимізувати маршрути перевезення;
 • прогнозувати витрати на міжнародне перевезення вантажу;
 • вільно орієнтуватися у основних поняттях транспортного процесу;
 • визначати специфічні особливості будь яких вантажів на підставі нормативної документації;
 • вільно володіти методикою контролю часу праці водіїв;
 • визначати вид і характеристику тари та потрібні умови для її застосування при виконанні перевезень вантажів;
 • складати графіки роботи водіїв та автомобілів на маршруті;
 • орієнтуватися у інфраструктурі транспортних послуг;
 • користуватися нормативною та довідковою літературою;
 • використовувати електронно-обчислювальну техніку;
 • підготовлювати транспорту документацію для виконання перевезень.