• Мета та завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Управління автоперевезеннями» є створення необхідного об’єму знань, вмінь та навичок, які необхідні для виявлення закономірностей функціонування транспортного процесу перевезення пасажирів та вантажів та принципи використання цих закономірностей при прийнятті управлінських рішень в ситуаціях зривів транспортних процесів.

Завданнями дисципліни є:

- освоєння студентами основ управління автомобільними перевезеннями на рівні вмінь, достатніх для практичної діяльності; знань, необхідних для опанування спеціальних дисциплін; уявлень, що поширюють професійний кругозір спеціаліста;

- вивчення основних принципів, функцій та методів управління;

- вивчення функцій та задач сучасних органів управління транспортом, автотранспортними підприємствами та органів оперативного регулювання перевезеннями;

- вивчення видів автоматизованих систем диспетчерського управління перевезеннями пасажирів та вантажів;

- розвиток у майбутніх фахівців навиків і умінь проектувати організаційні структури управління; визначати ефективність роботи апарату управління; оцінювати якість перевезення пасажирів та вантажів.