для студентів 

Першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти

Спеціальність – 275 «Транспортні технології

Спеціалізація – (275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті))»

Кількість год/кредитів ECTS за навчальним планом – 120/4


1 Мета та завдання дисципліни


Курс «Транспортні засоби та загальний курс транспорту» є важливою частиною підготовки бакалаврів до науково-практичної діяльності.

Мета вивчення дисципліни: засвоєння студентами поняття «Єдина транспортна система», «Єдина транспортна мережа», та здобуття знань щодо важливості всіх видів транспорту для своєчасного і якісного задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності роботи транспортної системи.

Засвоєння студентами поняття «Єдина транспортна система», «Єдина транспортна
мережа», та здобуття знань щодо важливості всіх видів транспорту для
своєчасного і якісного задоволення потреб галузей економіки та населення у
перевезеннях, підвищення економічної ефективності роботи транспортної системи.

Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на осмислене і творче застосування отриманих знань в їх практичній діяльності.

Завдання вивчення дисципліни:

-         ознайомлення з рухомим складом різних видів транспорту;

-         ознайомлення з вантажно-розвантажувальними механізмами;

-         вивчення техніко-економічних особливостей різних видів транспорту;

-         визначення сфери економічної доцільності використання різних видів транспорту, враховуючи економічні показники та екологічний вплив на навколишнє середовище.

Склад і структура дисципліни