Цей курс дозволить студентам опанувати наступні теми:

-       Операційна система Windows

-       Текстовий процесор

-       Комп’ютерні презентації та публікації

-       Системи обробки табличної інформації

-       Бази даних

-       Робота з ресурсами комп’ютерної мережі Internet

-       Основи програмування

-       Інформаційні технології у проектній діяльності

Засвоїти основи роботи з Microsoft Word та Microsoft Exel  (табличний процесор), оволодіти системою управління базами даних Microsoft Access, а також по закінченню вивчення курсу вільно використовувати інтернет-технології.

У результаті вивчення дисципліни студент має одержати потрібні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій, має знати теорію  інформації, види діючих інформаційних систем, комп’ютерні технології оброблення інформації.

Студент має вміти формувати склад і зміст інформаційної бази для розв’язання задач, визначати склад і форми подання інформації, її структуру для автоматизованого розв’язання задач, визначати склад процедур автоматизованого оброблення даних в умовах функціонування комп’ютерних інформаційних систем.

Засвоєння курсу дасть можливість студенту опановувати методи і прийоми організації інформаційних систем за їх видами, рівні та функціональне призначення, удосконалювати, поглиблювати й розробляти форми та конфігурації інформаційних систем у напрямі максимального охоплення та розв’язання задач на базі автоматизованих робочих місць.